תנאי שימוש

תנאי שימוש

ברוכים הבאים ל Myeyelashstore.com! Myeyelashstore LASHES, Inc ("Myeyelashstore" או "החברה") היא המפעילה של האתר www.myeyelashstore.com.

על ידי גישה, גלישה או שימוש באתר זה, אתה מאשר שקראת, הבנת והסכמת להיות כפופים לתנאי שימוש אלה ("תנאים" אלה). אם אינך מסכים לתנאים אלה, אינך רשאי להשתמש באתר זה או לגשת אליו. Myeyelashstore.com שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלה בכל עת על ידי עדכון פרסום זה. אתה מוזמן לעיין בתנאים אלה בכל פעם שאתה משתמש באתר, כי השימוש שלך באתר לאחר פרסום השינויים יהווה את הסכמתך לשינויים. הסכם לתנאים אלה מהווה גם את הסכמתך תנאים והתניות של תוכנית נאמנות("תנאי תוכנית נאמנות") ואת Myeyelashstore.com מדיניות פרטיות ("מדיניות הפרטיות"), המאוגדות כאן.

אנו מעניקים לך רישיון אישי, מוגבל, שאינו ניתן להעברה, לא בלעדי לגשת לאתר ולהשתמש בו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על פי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לשנות את המוצרים והשירותים הזמינים באתר ולשנות, להשעות או להפסיק כל היבט של האתר ולא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו על כך. כמו כן, אנו עשויים להטיל כללים על השימוש באתר ולהגביל אותו או להגביל את גישתך לחלק, או לכל, של האתר ללא הודעה או קנס. המשך השימוש שלך באתר יהווה את הסכמתך לשינויים כאלה.

שימוש באתר

אתה רשאי להשתמש באתר רק לשימושך האישי הלא מסחרי ובציות לתנאים אלה. אתה אחראי לתקשורת שלך, לרבות שידור, העלאה או פרסום של מידע לאתר והם אחראים לתוצאות של תקשורת כזו. כל שימוש אחר באתר מחייב הסכמה מראש ובכתב של Myeyelashstore.com. אינך רשאי להעתיק, לשנות או להפיץ את התוכן של אתר זה ללא הסכמה מראש ובכתב מאת Myeyelashstore.com. אינך רשאי לשנות, לפרסם, להעביר, להשתתף בהעברת, למכור, ליצור עבודות נגזרות, או לנצל בכל דרך שהיא את התוכן הנמצא באתר, כולו או חלקו.

אנו דורשים מכל החברים (כמוגדר להלן בסעיף 4 של תנאים אלה) להסכים לא להשתמש באתר, ולאסור במפורש כל שימוש באתר, לכל אחת מהמטרות הבאות:

  • פרסום, תקשורת או שידור של כל חומר המפר זכויות קניין רוחני, פרסום או פרטיות של אדם או ישות אחרים;
  • פרסום כל מידע שאינו נכון, לא מדויק או לא שלך;
  • עיסוק בהתנהגות שתהווה עבירה פלילית או תביא לאחריות אזרחית או אחרת תפר כל חוק או תקנה;
  • ניסיון להתערב בכל דרך שהיא באתר או באבטחת הרשת של Myeyelashstore.com, או לנסות להשתמש בשירות האתר כדי לקבל גישה לא מורשית לכל מערכת מחשב אחרת; ו
  • שימוש באתר להפיל סחורה הספינה לצדדים שלישיים

סימנים מסחריים

כל הסימנים המסחריים, סימני השירות ושמות המסחר של Myeyelashstore.comlashes.com המשמשים באתר הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Myeyelashstore.com Lashes.

רישום ודברי סיסמה

כדי לגשת לשירותים מסוימים באתר, תידרש לספק מידע ספציפי. כל המידע עליך חייב להיות אמיתי, ואתה לא יכול להשתמש בכל כינויים או אמצעים אחרים כדי להסוות את הזהות האמיתית שלך. כל הסיסמאות שסופקו צריך להיות מוגן בכל עת. אתה אחראי על אבטחת הסיסמאות שלך ויהיה אחראי הבלעדי לכל שימוש או שימוש בלתי מורשה באתר תחת סיסמאות אלה. אנו עשויים להשעות או לסיים את הגישה שלך בכל עת עם או ללא הודעה מוקדמת. כדי להבין כיצד אנו משתמשים במידע שנאסף ממך, קרא את המאמר שלנו מדיניות פרטיות.

עלית SUBSCRIPTION

Myeyelashstore.com מציעה שני סוגים של מנוי עלית: חודשי (מחויב חודשי) והרשמות שנתיות מראש. לידיעתך, רכישות או מנויים של אלייט קיט אינן חלות / מוענקות נקודות נאמנות ואינן יכולות להיות משולבות עם כל הנחות או מבצעים אחרים.

תנאי חידוש אוטומטי

לגבי Myeyelashstore.com מנויים עלית בכפוף לחידוש אוטומטי, אתה מסכים כי Myeyelashstore.com רשאי להגיש חיובים תקופתיים (לדוגמה, חודשי) לשיטת התשלום שבחרת ללא אישור נוסף ממך עד שתודיע על כך מראש כי ברצונך לסיים את ההרשאה הזו או כדי לשנות את אמצעי התשלום שלך. אתה מסכים כי הודעה כזו לא תשפיע על ההאשמות שהוגשו לפני Myeyelashstore.com סביר לפעול.

עלית חודשי תחרויות

על ידי רכישת מנוי חודשי עלית, אתה מסכים ומכיר בכך שלמנוי שלך יש תשלום תשלום ראשוני וחוזר בשיעור המנוי הנוכחי, ואתה מקבל על עצמך את האחריות לכל החיובים החוזרים לפני הביטול, ובכלל זה כאשר הדבר רלוונטי, כל החיובים שעובדו על ידי Myeyelashstore.com לאחר תאריך התפוגה של כרטיס התשלום שלך.

תנאי חידוש חודשי עלים חודשיים

מנוי עלית שלך יחודש באופן אוטומטי לתקופות חודשיות רצופות ושיטת התשלום שלך תחויב באופן אוטומטי עבור כל תקופה חודשית רצופה בשיעור המנוי הנוכחי עד שתבטל את חידוש המינוי החודשי שלך.

מדיניות ביטול חשבוניות חודשית

כדי לבטל את המינוי החודשי שלך בכל עת, תוכל (i) להיכנס לחשבון שלך ולבצע את הליכי הביטול שם, (ii) לשלוח אלינו הודעה לכתובת info@Myeyelashstore.comlashes.com ואנו נעשה זאת עבורך. אם תבטל, תוכל להשתמש במנוי שלך עד תום תקופת המינוי הנוכחית שלך.

עליות שנתיות

על ידי רכישת מנוי שנתי, אתה מסכים ומכיר בכך שלמנוי שלך יש תכונת תשלום מראש ראשונית למשך שנה שלמה של שירות ועלות חידוש חודשית למנוי בשיעור ההרשמה השנתי הנוכחי, ואתה מקבל על עצמך את האחריות לכל החיובים החוזרים הקודמים לביטול, לרבות לפי הצורך, בכל החיובים שעובדו על ידי Myeyelashstore.com לאחר תאריך התפוגה של כרטיס התשלום שלך.

תנאי החידוש האוטומטיים

בתום כל תקופת מנוי עלית, מנוי עלית שלך יורחב אוטומטית לתקופת כהונה נוספת של שנה אחת ושיטת התשלום שלך תחויב באופן אוטומטי בתשלום חידוש מנוי עלית על בסיס מנוי שנתי עדכני של עלית עד שתבטל את עלית מנוי שנתי.

מדיניות ביטול קנסות עלית

ניתן לבטל רק את המנוי השנתי הנוכחי שלך עלית במהלך החודש הראשון של המנוי. כדי לבטל את חידוש מנוי שנתי עלית לשנה הבאה, בכל עת לאחר שחויבת עבור השנה הנוכחית, אתה יכול (i) להתחבר לחשבון שלך ולבצע את הליכי הביטול שם, (ii) לשלוח לנו הודעה בכתובת info@Myeyelashstore.comlashes.com ואנו נעשה את זה בשבילך.

החזרים & חילופי עבור אליטה SUBSCRIPTIONS

כל המוצרים שנרכשו תחת מנוי עלית כפופים למדיניות ההחזרה והחילוף של Myeyelashstore.com.

אם ברצונך להחזיר את הכסף, צור איתנו קשר כדי לקבל את כתובת ההחזר הכספי.

לקוחות יחויבו רק פעם אחת עבור עלויות המשלוח (כולל החזרות); אין צורך בהגדרה מחדש של הצרכנים על מנת להחזיר את המוצר.

תוכנית AUTO-RENEW:

על ידי הסכמה להשתתף בתוכנית חידוש אוטומטי כדי לחדש את אספקת הריסים שלך, אתה מסכים ומאשר כי השתתפותך בתוכנית כוללת תשלום תשלום ראשוני וחוזר בתדירות שנבחרה (1 / 3 / 6 חודש) בעת החתימה בסכום של המחיר הקמעונאי הנוכחי של המוצר הנבחר שלך המוצג באתר ואתה מקבל אחריות על כל החיובים החוזרים לפני הביטול, כולל כאשר כל החיובים שעובדו על ידי Myeyelashstore.com לאחר תאריך התפוגה של כרטיס התשלום שלך. שים לב Auto-Renew רכישות התוכנית לא זכו נקודות נאמנות ולא ניתן לשלב עם כל הנחות או מבצעים אחרים

תנאי משלוח מחדש של AUTO-RENEW

המוצר שבחרת עבור חידוש אוטומטי יישלח אליך באופן אוטומטי בתדירות שנבחרה על ידך (לדוגמה, כל 3 חודשים) ושיטת התשלום שלך תחויב באופן אוטומטי ב- 1st בחודש שבו המשלוח יתרחש בכמות המחיר הקמעונאי הנוכחי של המוצר באתר, עד שתבטל את האפשרות 'משלוח אוטומטי'.

מדיניות ביטול עבור תוכנית Auto-RENEW /

כדי לבטל את החידוש האוטומטי שלך בכל עת, תוכל (i) להיכנס לחשבון שלך ולבצע את ההליכים ביטול שם, (2) לשלוח לנו הודעה ב info@Myeyelashstore.comlashes.com ואנו נעשה את זה בשבילך.

החזרים ו EXCHANGES עבור AUTO-RENEW מוצרים

כל המוצרים שנרכשו תחת המנוי החידוש האוטומטי כפופים למדיניות ההחזרה והמדידה של Myeyelashstore.com.

תנאי שימוש נוספים

אתה מסכים שתנאים והגבלות נוספים יחולו על מוצרים ספציפיים, הזמנות או על השימוש שלך בחלקים מסוימים של האתר, לרבות בנוגע להזמנה, מדיניות משלוח, חזור מדיניות, ותוכניות תגמולים לחברות (כולל תנאי תוכנית נאמנות) ("תנאים נוספים"), אשר תנאים נוספים הם חלק מתנאים אלה על ידי הפניה. אם קיים סתירה בין תנאים אלה לבין התנאים הנוספים, התנאים הנוספים ישלטו.

הגנה מפני הונאות

כחלק מהליכי עיבוד ההזמנה שלנו, אנו עשויים להציג הזמנות שהתקבלו בגין הונאות או סוגים אחרים של פעילות לא מורשית או בלתי חוקית. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לטפל בצו בגין חשד להונאה או פעילות בלתי מורשית או בלתי חוקית. אם אנו חושדים בפעילות מזויפת, בלתי מורשית או בלתי חוקית, אנו עשויים לדחות את הזמנתך או שנוכל ליצור עמך קשר במספר הטלפון או בכתובת האימייל שסיפקת כדי לאשר את הזמנתך. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל כל חשבון או לסרב למסירת כתובות מסוימות עקב חשד להונאה או פעילות בלתי מורשית או בלתי חוקית. אנו נוקטים אמצעים אלה כדי להגן על הלקוחות שלנו, כמו גם את עצמנו מפני הונאה או פעילות אחרת לא מורשית או בלתי חוקית.

עסקאות

אם ברצונך לרכוש כל מוצר או שירות הזמינים דרך האתר (כל רכישה כזו, "עסקה"), ייתכן שתתבקש לספק מידע מסוים הרלוונטי לעסק שלך, כולל, ללא הגבלה, את מספר כרטיס האשראי שלך, את תאריך התפוגה של כרטיס האשראי שלך, את כתובת החיוב שלך ואת פרטי המשלוח שלך. אתה מצהיר ומתחייב שיש לך את הזכות החוקית להשתמש בכל כרטיס אשראי (ים) או באמצעי תשלום אחרים שנוצלו בקשר לכל עסקה. על-ידי שליחת מידע זה, אתה מעניק ל- Myeyelashstore.com את הזכות למסור מידע זה לגורמי צד שלישי לצורך הקלת השלמת עסקאות שבוצעו על ידך או מטעמך. אימות מידע עשוי להידרש לפני אישור או השלמת כל עסקה.

כל התיאורים, התמונות, הפניות, התכונות, התוכן, המפרטים, המוצרים והמוצרים של המוצרים והשירותים המתוארים או המתוארים באתר כפופים לשינוי בכל עת ללא הודעה מוקדמת. מספר משקולות, אמצעים ותיאורים אחרים משוערים והם ניתנים למטרות נוחות בלבד.

הכללתם של מוצרים או שירותים כלשהם באתר אינה מעידה על כך שהמוצרים או השירותים יהיו זמינים. באחריותך לוודא ולציית לכל החוקים המקומיים, הממלכתיים, הפדרליים והבינלאומיים הרלוונטיים (לרבות דרישות הגיל המינימלי) בנוגע לקבלה, החזקה, שימוש ומכירה של כל פריט שנרכש מאתר זה.

על ידי ביצוע הזמנה, אתה מייצג כי המוצרים הורה ישמש רק באופן חוקי. Myeyelashstore.com שומרת לעצמה את הזכות, עם או בלי הודעה מוקדמת, לעשות כל אחת או יותר מהפעולות הבאות:

(i) להגביל את הכמות הזמינה או להפסיק כל מוצר או שירות
(ii) להטיל תנאים על כיבוד כל שובר, קוד קופון, קוד קידום מכירות או קידום דומה אחר
(iii) למנוע מכל משתמש לבצע או להשלים כל או כל עסקה (s;
(iv) מסרבת לספק לכל משתמש מוצר או שירות כלשהם.

אתה מסכים כי על ידי ביצוע הזמנה באתר, אתה נכנס לתוך חוזה מחייב עם Myeyelashstore.com ומסכים לשלם את כל החיובים שעשויים להיות שהצטברו לך או בשמך באמצעות האתר, במחיר (ים) בתוקף כאשר מדובר בחיובים כאלה, כולל, ללא הגבלה, כל דמי המשלוח והטיפול. בנוסף, אתה תישא באחריות לכל מיסים שעשויים לחול על העסקאות שלך.

מידע על המוצר; הגבלת כמות

מבלי לכלול כל תוכן שיוגש על ידי חברים מעת לעת, אנו שואפים להבטיח שהמידע באתר יהיה שלם ואמין. מידע מסוים עשוי להכיל שגיאות תמחור, שגיאות דפוס או שגיאות אחרות או אי דיוקים, אשר אנו עשויים לתקן ללא אחריות. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל את הכמויות שנרכשו על-ידי חברים וכן לשנות, להשעות או לסיים אירוע או קידום בכל עת ללא הודעה מוקדמת (לרבות לאחר שהוגשה הזמנה או הודתה). אנו לא מבטיחים שכל המוצרים המתוארים באתר שלנו יהיו זמינים.

זכויות קנייניות

הנך מאשר ומסכים כי התוכן (למעט תוכן שיוגש על-ידי חברים), חומרים, טקסט, תמונות, סרטונים, גרפיקה, סימני מסחר, לוגו, סמלי לחצנים, מוסיקה, תוכנה ורכיבים אחרים הזמינים באתר הם רכושם של Myeyelashstore.com או מעניקי הרישיונות שלנו ומוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ו / או זכויות וחוקים קנייניים אחרים. אתה מסכים שלא למכור, להעניק רישיון, לשכור, להפיץ, להעתיק, לשכפל, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לפרסם, להתאים, לערוך, לשנות או ליצור עבודות נגזרות מכל תוכן או חומר באתר. All Myeyelashstore.com logo (עיצוב V דקורטיבי, עיצוב V, Myeyelashstore.com עיצוב), FLUFF'N, FLUFF'N עבה, LIVE IN LASHES, הם סימנים מסחריים רשומים של Myeyelashstore.com, Inc כל התוכן של האתר שלנו מוגן בזכויות יוצרים על ידי Myeyelashstore.com, Inc. כל הזכויות שמורות. למעט כפי שנקבע במפורש בתנאים אלה, אין רישיון מוענק לך ואין זכויות מועברות מכוח גישה או שימוש באתר. כל הזכויות שאינן ניתנות תחת תנאים אלה שמורות ל- Myeyelashstore.com.

כתב ויתור כללי

אתה נוטל על עצמך את כל האחריות והסיכון ביחס לשימוש שלך באתר. האתר, וכל התוכן, הסחורה וכל מידע אחר או נגיש מכל אתר זה או באתר "מקושר" מסופקים על בסיס "כמות שהוא" ו"לא זמין ", ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת , לרבות אך מבלי להגביל אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, אי-הפרה, אבטחה או דיוק. באופן ספציפי, אך ללא הגבלה, Myeyelashstore.com אינה מתחייבת כי: (1) המידע באתר זה הוא מדויק, מדויק או מהימן; (2) התפקודים הנכללים באתר זה לא יופרעו או יופעלו ללא שגיאות; או (3) יתקנו, או שהאתר או השרת, שיהיו זמינים ללא וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. חברת Myeyelashstore.com אינה מתחייבת מכל סוג שהוא בנוגע לאתרי nonMyeyelashstore.com שאליהם אתה עשוי להיות מופנה או מקושר לאתר זה. היפר-קישורים נכללים אך ורק לנוחותך, ו- Myeyelashstore.com אינו מציג מצגים או אחריות בנוגע לדיוק, לזמינות, להתאמה או לבטיחות של מידע המסופק באתרים כאלה שאינם של MyMyeyelashstore.com. חברת Myeyelashstore.com אינה תומכת, מתחייבת או ערבה למוצרים או לשירותים המוצעים או המסופקים על-ידי או לצדדים שלישיים באתר.

כתב ויתור - ללא ייעוץ מקצועי

כל מידע שמסופק על ידנו בנוגע למוצרים או בכל דרך אחרת (לדוגמה, תיאורי מוצרים או הוראות) נועד למטרות מידע בלבד. אינך צריך לנקוט פעולה כלשהי על סמך מידע הכלול באתר. השימוש באתר אינו אמור לשמש תחליף לייעוץ מקצועי. אתה צריך לקרוא בקפידה לעקוב אחר כל תוויות המוצר, מוסיף אריזות והוראות וכל כיוונים היצרן ואזהרות ולחפש ייעוץ מקצועי עצמאי, לפי הצורך.

מסים

המחיר הכולל שלך יכלול את המחיר של המוצר בתוספת מס מכירה רלוונטי; מס המדינה ומסים מקומיים אלה מבוססים על כתובת המשלוח ועל שיעור מס המכירה שבתוקף בעת רכישת המוצר. אנו נחייב מס רק במדינות שבהן הסחורה שנמכרה דרך האינטרנט חייבת במס.

שיפוי

הנך מסכים לשפות, להזיק ולהגן על Myeyelashstore.com, להורה, לחברות הבת שלה, לשותפותיה ולשותפיה, ולמנהליהם, למנהליהם, לעובדיהם, לסוכניהם ולחברות המסונפות להם מכל הטענות, ההתחייבויות, הנזקים, העלויות וההוצאות של לרבות שכר טרחת עורך דין, בכל הנוגע או הנובע מהשימוש הבלתי חוקי שלך באתר, הפרת התנאים או מדיניות הפרטיות, השמצה או הפרת זכויות יוצרים שפורסמו באתר על ידך, או הפרה של כל חוק או חוק זכויותיו של צד שלישי.

הגבלת חבות

למעט מקרים של התנהלות מזיקים והתנהלות חסרת אחריות מצד Myeyelashstore.com, בשום מקרה לא יהיו Myeyelashstore.com, חברת האם שלה, החברות המאוחדות שלה, שותפיה או כל אחד מהמנהלים, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים, המנצחים, החברות הבנות, ספקים, צדדים שלישיים או צדדים שלישיים המספקים מידע באתר זה אחראי לכל משתמש באתר זה או לכל אדם אחר או לכל נזק אחר, נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי (כולל, אך לא רק, נזקים עבור אובדן רווחים, אובדן נתונים או אובדן שימוש) הנובעים משימוש או מחוסר יכולת להשתמש באתר, בין אם על בסיס אחריות, חוזה או נזיקין (רשלנות). גם אם Myeyelashstore.com קיבל הודעה או היה ידוע על האפשרות של נזקים או הפסדים כאלה. מלבד מקרים של התנהגות מזויפת והתנהגות חסרת אחריות מצד Myeyelashstore.com, בשום מקרה לא תהיה האחריות הכוללת של Myeyelashstore.com, של שותפיה או של כל אחד מהמנהלים, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים, המשכילים, החברות המאוחדות, הספקים , צדדים שלישיים או צדדים שלישיים המספקים מידע באתר זה לך לכל הנזקים, ההפסדים והסיבות של פעולה הנובעים משימושך באתר זה, בין אם במסגרת אחריות, חוזה או נזיקין (רשלנות), מעבר לסכום שתשלם ל- Myeyelashstore.com בקשר עם האירוע העולה על רמת החבות. הנך מאשר בזאת כי הסעיף הקודם יחול על כל התכנים, הסחורות והשירותים הזמינים באתר.

סיכון להפסד

כל סחורה שנרכשה מהאתר שלנו תישלח על ידי צד שלישי. כתוצאה מכך, הכותרת והסיכון להפסד עבור סחורה כזו יעברו אליך עם משלוח שלנו למוביל.

ויתור; תרופה

הכישלון של Myeyelashstore.com לממש באופן חלקי או מלא זכויות כלשהן או ויתור על Myeyelashstore.com על כל הפרה של תנאים והתניות אלה על ידך לא תמנע מימוש עתידי של זכות זו על ידי Myeyelashstore.com או ייחשב ויתור על ידי Myeyelashstore .com של כל הפרה הבאה על ידך של אותו מונח או כל מונח אחר של תנאים אלה. הזכויות והתרופות של Myeyelashstore.com תחת תנאים אלה וכל הסכם רלוונטי אחר בינך לבין Myeyelashstore.com יהיה מצטבר, והשימוש בכל זכות או סעד כאמור לא יגביל את זכותה של Myeyelashstore לממש כל זכות או סעד אחרים.

שאלות: אם יש לך שאלות בנוגע לתנאים אלה, תוכל לפנות אלינו בכתובת info@myeyelashstore.com

חפש החנות שלנו